Kas traditsiooniline tekstiilitööstus kõrvaldatakse?

- Aug 19, 2019-

Mõne aja jooksul on Hiina tekstiili-ja rõivaturgu tarbimise muutumise ja linnaplaneerimise uuendamise uuendamisega silmitsi ajaloolise sissepainde punktiga, mis on seotud uue majanduskasvu režiimi muutusega. võrreldes varem toimunud professionaalse turu kanaliga, on uus ümberkujundamine ja ajakohastamine veelgi läbimurdeline ja uuenduslik, tuginedes jätkumisele ja pärandamisele ning võtab prioriteediks uue positsioneerimise ja uute eesmärkide saavutamise, esitades rea uusi juhiseid ja suundumusi.

Intensiivne muutus traditsiooniline konkurents muster

Tänapäeval on professionaalne turujuhtimine intensiivne, on juhtiv professionaalne turg koos oma teadusliku positsioneerimise omadustega, ohutu ja korrakohane edendada ühinemist ja ümberkorraldusi "zombi" turul, kasutades tööstusressursse, jõudeolekus, jõudeolekus kasutamise võimalusi, juhinduda professionaalsel turul on potentsiaal teha suuremaid ja tugevamaid, juhtides Hiina turgu. näiteks viivad turud nagu Guangzhou baima rõivaturud , Hangzhou sijiqing turg ja Haining nahast linn on pidevalt arendada juhtimise väljund ja brändi laienemine palju aastaid, mis oluliselt parandada turu mõju samas realiseerida täielik rakendamine ressursse.

Tervikliku konkurentsivõime vaatenurgast ütlesid tööstuse spetsialistid, et on hädavajalik luua ja parandada omandiõiguste süsteemi, talentide kasutuselevõttu ja koolitusmehhanismi ning ettevõtete juhtimise struktuuri tekstiil-ja rõivaturul. Turu-ja tarkvaraarenduskeskkonna ümberkujundamise protsessis tuleks kohandada turu positsioneerimist ja tarbijavaidlust, et vältida ühekülgsus.

Kaupmehe juhtimise intensiivistamine kajastub peamiselt kaupmehe struktuuri optimeerimisel professionaalsete turgude abil, kaasaegse ettevõtlussüsteemi kasutuselevõtmisega, korporatiivsuse taseme parandamisega ning professionaalsete annete, näiteks ostjate, ostujuhendite ja poe juhtide atraktsioonideks ja koolituseks. Näiteks, in 2017, Beijing wufang Tianya Internet + naiste kulumise kogemus Center tegi drastiline vähendamine kaupmehed ja sorditud brändi struktuuri, vähendades arvu kaupmehed 1156 kuni 542, luues soodsa tingimused võimas kaupmehed otsida suuremat arengut ruumi.

Intensiivse operatsiooni režiim kajastub asjaolu, et ettevõte üritab aktiivselt intensiivse arengu režiimi nagu ühine ostmine, keti käitamine ja ühine jaotus, et parandada kiiret reageerimist turul ja rahuldada isikupärastatud ja mitmekesised vajadused. Näiteks Jiangsu Changshu Tianhong Clothing Mall käivitas t-Hong Tianhong brändi integratsiooni poe varakult kui 2016, ja Guangzhou baima riided turul ehitatud BM originaal kogumise kauplustes Hunan, Hubei ja teistes kohtades 2017, kõik on aktiivsed avastajad mudel innovatsioon.

Spetsialiseerumine tugevdab põhikonkurentsivõimet

Professionaalsete turgude puhul kajastub kutsealane areng rohkem juhtimises ja teenindades, sest uue ajastu professionaalne tekstiil-ja rõivaturg on professionaalne koht professionaalsete ostjate professionaalsete teenuste osutamiseks professionaalse juhtimise ja teenistuse kaudu.

Konkreetselt, juhtimise spetsialiseerumine kajastub meeskonnatöö hoone, süsteemi ülesehitamise, organisatsiooni struktuuri ehitamise ja turu toimimise tõhususe aspektis. Teenuse spetsialiseerumine kajastub kanali laienduses, brändiinkubeerimisel, tööstusteenusel, tarbijateenuse võimsuste ja linnafunktsioonis ning avalike teenuste platvormi ehitamisel ja rakendamisel. Ostja spetsialiseerumine kajastub turu trend, terminali nõudlus, tootearendus ja disaini, kvaliteedi ja kanali kontroll; Kaupade spetsialiseerumine kajastub ostja ja terminali tarbimisnõudluse rahuldamisel ning kaevandamise potentsiaalse nõudluse ulatuses. Selle koha professionaalistamine ei viita mitte ainult professionaalsel turul kui tööstusharu ringluse platvormile, samuti tekstiil-ja rõivatoodete kutselise levitamise keskusele, samuti hulgi-ja turustusettevõtetele. Samal ajal on juhtkonna, teenuse, ostja ja kauba professionaalistamine ka selle koha professionaalistamine.

Tänapäeval liigub tekstiili-ja rõivaturg uuel ajastul järk-järgult ulatuslikuma laienemisega sügavamale haritamisele, alates põhikinnisvarast kuni enesejuhtimise ahelasse ning ühest tööstusliku ringluse kanalist kuni tööstusliku avaliku teenuse platvormina. Kutsealane areng on uue olukorraga põhineva kutselise turu kiireloomuline nõue.

Loome uusi tõuketegureid läbi arukate kanalite

Tänapäeval on professionaalse turu intelligentne areng muutunud jõuks, et edendada professionaalsete turgude ümberkujundamist ja ajakohastamist ning luua kindel alus kvaliteetse innovatsiooni ja professionaalse turu arengu tõhususele ja konkurentsivõimele. Intelligentne areng viitab professionaalsel turul infotehnoloogia kohaldamise kaudu, reklaamivad turuplatvormile, paika, stseeni ja muud "kolme" teabe uuendamist ja ümberkujundamist ning teevad infoteenuseid väikestele, keskmistele ja mikroettevõtjatele, et saavutada uus tööstusahela positsioneerimisplatvorm.

Tööstuse siseretrid usuvad, et intelligentse arengu varases staadiumis on fookuses parandada infotaristu ehitamist, edendada intelligentsete seadmete ja vahendite kasutamist, intelligentset seiret ja muid infotehnoloogiaid ning luua intelligentne sait. Me täiustame turu andmete kogumist ja järelevalvesüsteemi, süvendame teaberessursside jagamist ja kasutamist ning teeme intelligentse koha. Ehitada avaliku teenuse platvormid nagu intelligentne otsing ja info push, edendada kohest edastamist tarbijateabe tööstusliku ahelaga ja ehitada intelligentne stseen.

Tuleviku, professionaalse turu luure arendamine keskendub teenuste professionaalsele turule ning tööstusliku klastri mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kui baaslähtepunktiks, täppisturunduse, kaupmeeste, kaupade, poodide ja tarbijate jaoks, mis on välja töötatud juhtimine, tööstuslik ahel, mis järgneb kiirele reageerimise süsteemile, et luua infosüsteem, õigeaegne ja täpne tarbijate nõudlus, teadus-ja arendustegevuse, materjali, tootmise, turustamise kavandamine , logistika, moodustades tööstuse andmekeskuse, edendada tööstusliku struktuuri tootmise orientatsioon tarbimissuunitlusega, lõpuks mõistab teenuse mass mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete pakkuda kogu tööstusliku ahela.