Kas luksuskaupade e-kaubandus on paljutõotav?

- Aug 21, 2019-

Viimasel ajal seisab Hiina&# 39 tekstiili- ja rõivaturg seoses tarbimisrežiimi muutmise ja linnafunktsioonide kavandamise täiustamisega uue majanduskasvu režiimi muutumise taustal ajaloolises pöördepunktis. Võrreldes kanali ümberehitamisega Varasema professionaalse turu jaoks on uus ümberkujundamis- ja ümberehitusvoor jätkuvuse ja pärimise põhjal läbimurdelisem ja uuenduslikum ning võtab prioriteediks uue positsioneerimise seadmise ja uute eesmärkide saavutamise, esitades rea uusi suundi ja trende .

Intensiivne traditsioonilise võistlusmustri muutmine

Tänapäeval on professionaalne turukorraldusmahukas juhtiv professionaalne turg koos vastava teadusliku positsioneerimise tunnustega, turvaline ja korrapäraselt edendav" zombie" turul, läbi tööstusressursside, jõudeolekukohtade, jõudeolevate rajatiste igakülgse kasutamise, suunab professionaalne turg potentsiaali teha suuremat ja tugevamat, juhtides turgu Hiinas.Näiteks juhtivatel turgudel nagu guangzhou baima rõivaturg, Hangzhou sijiqing Turg ja haining naha linn on juhtimisväljundit ja kaubamärgi laienemist pidevalt arendanud aastaid, mis suurendas tunduvalt turumõju, mõistes samas ressursside täielikku kasutamist.

Tervikliku konkurentsivõime seisukohast ütlesid tööstuse spetsialistid, et tekstiili- ja rõivaturul tuleb kiiresti luua ja parendada omandiõiguse süsteemi, talentide tutvustamise ja koolitusmehhanismi ning ettevõtte juhtimisstruktuuri.Raua- ja tarkvarakeskkonna turustamise protsessis ühekülgsuse vältimiseks tuleks kohandada ümberkujundamist, turupositsiooni ja tarbijate nõudlust.

Kaupmeeste juhtimise intensiivistumine kajastub peamiselt kaupmehe struktuuri optimeerimises professionaalse turu poolt, kaasaegse ettevõttesüsteemi juurutamises, korporatiivsuse taseme parandamises ning selliste professionaalsete talentide nagu ostjate, ostujuhtide ja kaupluste juhtide ligimeelitamises ja koolitamises .Näiteks, 2017. aastal tegi Pekingi wufang tianya Interneti + naiste' kulumiskogemuste keskus kaupmehi drastiliselt ja sorteeris brändistruktuuri, vähendades kaupmeeste arvu 1156-lt 542-le, luues soodsad tingimused võimsatele kaupmeestele suurema arenguruumi otsimiseks.

Intensiivne töörežiim kajastub asjaolus, et ettevõte proovib aktiivselt intensiivset arendusrežiimi, näiteks ühisostu, keti opereerimist ja ühist turustamist, et parandada turu kiiret reageerimist ning rahuldada isikupärastatud ja mitmekesiseid vajadusi.Näiteks Jiangsu Changshu tianhong rõivakeskus asutas t-hong tianhong kaubamärgi integratsioonipoe juba 2016. aastal ning guangzhou baima rõivaturg ehitas 2017. aastal Hunani, Hubei ja teistesse kohtadesse BM originaalsed kollektsioonipoed, mis kõik on aktiivsed mudeliuuenduste uurijad.

Spetsialiseerumine tugevdab peamist konkurentsivõimet

Professionaalse turu jaoks peegeldub professionaalne areng rohkem juhtimises ja teeninduses, sest uue aja kutsetekstiilide ja rõivaste turg on professionaalne koht, kus professionaalse ostmise ja pakkumise kaudu pakutakse professionaalsetele kaupadele professionaalseid kaupu.

Täpsemalt kajastub juhtimise spetsialiseerumine meeskonna loomise, süsteemi loomise, organisatsiooni struktuuri loomise ja turu toimimise tõhususe aspektides. Teenuse spetsialiseerumine kajastub kanali laiendamises, kaubamärgi inkubatsioonis, tööstusteeninduses, tarbijate teenindamise suutlikkuses ja linnafunktsioonis ning avalikus teenistuses. platvormi ehitamine ja rakendamine.Buyer' spetsialiseerumine kajastub turusuundumuses, terminali nõudluses, tootearenduses ja projekteerimises, kvaliteedi- ja kanalikontrollis; Kaupade spetsialiseerumine kajastub ostja ja terminali tarbimisnõudluse rahuldamises ning kraadis Selle koha professionaalsus ei viita ainult kutseturule kui tööstuse ringlusplatvormile, tekstiili- ja rõivatoodete professionaalsele ringlusse jaotamise keskusele, aga ka hulgi- ja turustusärile. Samal ajal tähendab juhtimise, teenuse, ostja ja kauba professionaalsus ka selle koha professionaalsust.

Tänapäeval liigub tekstiili- ja rõivatööstuses kasutatav professionaalne turg uuel ajastul järk-järgult ulatuslikust laiendamisest sügavkultiveerimiseni, põhivara haldamiselt enesekorralduse ahelale ja ühelt tööstusringluse kanalilt tööstusliku avalike teenuste platvormile. Ametialane areng on kutseturu kiireloomuline nõue, lähtudes uuest olukorrast.

Loome nutikate kanalite kaudu uusi kasvu tõukejõude

Tänapäeval on kutseturu arukas arendamine muutunud liikumapanevaks jõuks kutseturu ümberkujundamise ja täiustamise edendamisel ning ühtlasi tugeva aluse panemisel kvaliteetse innovatsiooni ja professionaalse turu arendamise tõhususele ja konkurentsivõimele. areng viitab professionaalsele turule infotehnoloogia kohaldamise kaudu, reklaamib turuplatsi, koha, stseeni ja muud" kolm" teabe ajakohastamine ja muutmine ning teabeteenuste pakkumine väikestele, keskmise suurusega ja mikroettevõtetele, et saavutada tööstusliku ahela teenusplatvormi uus positsioneerimine.

Tööstuse siseringi esindajad usuvad, et intelligentse arengu varases staadiumis on tähelepanu keskmes teabeinfrastruktuuri ehituse parandamine, intelligentsete seadmete ja rajatiste, intelligentse jälgimise ja muude infotehnoloogiate rakendamise edendamine ning intelligentse saidi ehitamine.Me parandame turgu andmete kogumise ja seiresüsteemi, süvendada teabeallikate jagamist ja kasutamist ning ehitada üles arukas koht. Ehitage välja sellised avalike teenuste platvormid nagu arukas otsing ja infopunkt, edendage tarbijateabe viivitamatut edastamist tööstusahelasse ja looge arukas areen .

Tuleviku professionaalse turuteabe arendamine keskendub teenuste professionaalsele turule ning tööstusklastri mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele kui lähtekohale, täppismüügiturgude, kaupmeeste, kaupade, kaupluste ja tarbijate väljatöötamisega seotud juhtimis-, tootmisahela ülesvoolu ja allavoolu kiire reageerimise korral luua infosüsteem, õigeaegselt ja täpselt kajastada tarbijate nõudlust, kujundada teadus- ja arendustegevus, materjalid, tootmine, turundus, logistika, tööstuse andmekeskuse moodustamine, edendada tööstusstruktuuri tootmisele orienteeritusest tarbimispõhisele, lõpuks osutab teenust suurematele mikro-, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, et pakkuda kogu tööstusketti.

Bränding suurendab uut turuväärtust

Hiina&nr 39 tekstiili- ja rõivaturul on lahutamatu loomulik side tuhandete tööstusklastrites tegutsevate väikeste, keskmise suurusega ja mikroettevõtetega. Need väikesed, keskmise suurusega ja mikroettevõtted on kohalike sõltumatute kaubamärkide kasvatamise alus. Seetõttu on tekstiili- ja rõivatööstusturul tarvis kanda kaubamärgi inkubatsiooni vastutust ja pidevalt sisestada suurepäraseid kasvuruumiga sõltumatuid kaubamärke. ainult tööstuse arengu vajadused, aga ka professionaalse turu enda vajadused. Piirkondlike kaubamärkide, turumärkide, tootemarkide ja linnabrändide kooskõlastatud arendamine sobib paremini tööstuse arengu, tarbimise ajakohastamise ja professionaalse arengu jaoks.

Võttes näiteks Hiina tekstiililiidu ringlussektori haru rõivaste kasvu brändivaliku alates 2010. aastast, on seni valitud 35 kaubamärgi inkubatsiooni alust ja 627 Hiina rõivaste kasvu kaubamärki ning nad on mänginud aktiivset rolli tootebrändimise arendamise edendamisel.

Intensiivse arengu põhimõtte kohaselt järgivad tekstiilitööstuse professionaalsed turud tootemargi arendamise teed, samal ajal toote brändi edendamist, veelgi olulisem on luua piirkondlik kaubamärk, turubränd, tootemargi kaubamärgi arendamise kolmsussüsteem ja Aktiivselt linnabrändiehituses ei ole see mitte ainult vajadus maksimeerida brändi mõju ja väärtuse suurendamist ning rahuldada täielikult laia rahvamassi vajadusi parema elu järele.

Uue turuökoloogia roheline ehitamine

Ressursside säästmine ja keskkonnakaitse on meie riigi peamised põhimõtted. Tekstiili- ja rõivaturgude seisukohast on Hiina&# 39 linnaehituse kohandamine ja funktsioonide täiustamine viimastel aastatel seadnud tekstiili- ja rõivaturule kõrgemad nõuded. Roheline areng on uue tavapärase eesmärgi kohaselt objektiivne nõudlus ja vältimatu valik professionaalse turu säästvaks arenguks.

On kirjutatud ringluses Hiina tekstiilitööstuse ühingu haru roheline tekstiil professionaalse turu hindamise standard" tegi ettepaneku, et professionaalne turg, sealhulgas rohestamise arendamise kavandamine ja asukoha valimine, ehitusprojekteerimine, seadmed, rajatised, keskkonnajuhtimine, tuleohutus, ressursid, energia juhtimine, kaupluste juhtimine ja teenindus ning 8 indeksit, keskkonnasäästlikumaks muutmine pakub plaani professionaalsele turule.

Guangzhou puuvillapuu rahvusvaheline moelinn on esimene guangzhoos asuv äriettevõte, kes läbis Guajangus puhta tootmise kontrollimise ja aktsepteerimise. Nii guangzhou valge hobuse rõivaste turg kui ka guangzhou puuvillapuu rahvusvaheline moelinn on läbinud keskkonnajuhtimissüsteemi IS014000 sertifitseerimise, saades professionaalse turu rohelise arengu pioneeriks.

Lisaks on viimastel aastatel suurendanud riiklik tekstiili- ja rõivatööstusturg enesedistsipliini, teinud palju tööd, sealhulgas 7 tarbija tagasisaatmissüsteemi, et luua intellektuaalomandi õiguste kaitse süsteem, luues ebaausad kaupmehed" must nimekiri" Süsteemi ja karistusmehhanismi ning rea meetmete abil on professionaalse turu arendamise tasemel mänginud olulist rolli pildi kvaliteedi kujundamisel professionaalse turu kujundamine, keskkonnasäästlikkuse arendamine muutub üha olulisemaks professionaalse turu konkurentsieeliseks.

Rahvusvahelistumine otsib uut tururuumi

Globaalse majandusintegratsiooni ning tekstiili- ja rõivatööstuse rahvusvahelise üleviimise taustal tugevdab professionaalne turg pidevalt"i kaudu rahvusvahelisi vahetusi ja koostööd;" tutvustatakse ja viiakse läbi, sealhulgas laiendatakse ülemeremaade kanaleid, ehitatakse sise- ja väliskaubanduse arendamise platvormi, välismaiste arenenud juhtimiskontseptsioonide, kaubamärkide ja annete tutvustamine.

Seoses rahvusvahelise arendusruumi otsimisega on Zhejiang yiwu kaubalinn rajanud rahvusvahelise tarnevõrgu ja" müügikanali; ostke maailm, müüge maailm" tänu oma tugevatele piirkondlikele eelistele ja ressursside integreerimise võimele. Guangzhou puuvillane rahvusvaheline moelinn teeb moetööstuses põhjalikku koostööd Hiina ja Itaalia, Hiina ja Lõuna-Koreaga ning uuendab ühiselt ja käivitab rahvusvahelise HIVE-SHOWROOM mudeli. Tutvustades ülemereterritooriumide suurepäraseid brändiressursse ja disainereid, parandab see kohalike kaubamärkide tundlikkust suundumuste ja tipptasemel disaini suhtes.Haicheng xiliu rõivaturg on aktiivselt osalenud riikliku turu ostmise ja kaubanduse katses, viinud läbi" siiditee · Xiliu post"" One Belt and One Road" idasuunalise üleeuroopalise mandri sillaraudtee väljuv haichengi alajaam, et laiendada kaupmeeste müügikanalit ja hõlbustada rahvusvahelise kaubanduse arengut.

Edaspidi keskendub professionaalsete tekstiili- ja rõivaturgude rahvusvaheline areng GG-pakkumise ääres asuvatele riikidele; One Belt and One Road" ja ehitada ülemere turunduse, müügijärgse teeninduse ning lao- ja logistikavõrk läbi uute ehituse, ühinemise ja omandamise, aktsiate osaluse ja koostöö, et edendada kodumaiste ringluskanalite laiendamist välismaale.Me ehitame aktiivselt piiriüleseid e - kaubanduse tutvustustsoonid, keskenduge mitmete professionaalsete turgude kasvatamisele, mis ühendavad sise- ja väliskaubandust, ja ärimudelite integreerimise rahvusvaheliste standarditega ning realiseerige integreeritud teenuseid nagu näitus, kaubandus, logistika, ladustamine ja tollivormistus. Seetõttu on rahvusvaheline areng peamine Ainus võimalus professionaalsel turul saavutada bränd, arukas ja professionaalne areng.

Ei ole raske leida, intensiivne, spetsialiseerumine, bränding, rohestamine, tarkus," kuus" rahvusvahelistumine, mis on üksteisega ühendatud ja moodustavad süsteemi, ei tähenda ainult tasakaalustamatust uue professionaalse turu ajastu arengus ja on ebapiisav, rahuldab täielikult inimeste vajadusi.' hea elu on vältimatu nõue, vaid Samuti parandatakse kvaliteeti ja tõhusust, tõhustatakse professionaalsete turusüsteemide ümberkujundamist ja täiendamist ning oluliste eesmärkide ja suundumuste arendamist koostöös.